برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری
آرم بزرگ صهیون

مرکز اطلاعات بازدید کننده

مرکز بازدیدکنندگان صهیون بزرگ برای هر کسی که علاقه مند به کاوش در شگفتی های طبیعی جنوب غربی یوتا است، ضروری است.

سیاست حفظ حریم خصوصی سیاست کوکی
بزرگ باشید

راه ما همیشه بوده ایم

از نظر تاریخی ، ما قومی هستیم که در برابر مصیبت وحدت می کنیم. اکنون ، با اثرات محدود و محدودیت های COVID-19 ، ما شما را ترغیب می کنیم تا سخاوتمندانه به روشی که همیشه داریم برسیم. هرچه شرایط شما باشد ، در جای خود قرار بگیرید. جایی که می توانید بلند کنید. بزرگتر بمان

از اینجا در روح تسخیر کننده قدرت بگیرید. زیبایی مجزا را در مردم و مناظر ما در آغوش بگیرید. به دنبال و نیازمندان را بلند کنید. سپس شخص دیگری را پیدا کنید تا تشویق کند.

این مکان فقط از یک هدف بزرگتر است ، فقط از یک هدف.

این مکان بزرگ صهیون است و ما شما را به ماندن دعوت می کنیم.

INSPIRE بزرگ. بزرگ بزرگوار.
بزرگ زندگی می کنند. بزرگ باشید.

  • اقامت بزرگ فقط یکی از مؤلفه های متحد در یک جامعه در حال حاضر بزرگ است.
  • بزرگتر بمانید مثالهای روزمره چگونگی همکاری جوامع و مشاغل ما برای غلبه بر چالش ها را روشن می کند.
  • اقامت بزرگتر با نشان دادن افراد و سازمانهایی که ما را "بزرگتر" می کنند ، ما را به هم پیوند می دهد.
  • اقامت بزرگ بیشتر ساکنان را تشویق می کند تا از پیشنهادهای محلی - مشاغل و مناظر - حتی در محدودیت های بهداشتی استفاده کنند.