Laktawan sa nilalaman
Malaking Sion logo

Sentro ng Impormasyon ng Bisita

Huminto sa aming tanggapan ng Turismo at Center ng Bisita para sa impormasyon tungkol sa St. George, Zion National Park, at iba pang mga atraksyon. Ito ang perpektong unang paghinto para sa mga bisita sa lugar upang makatuklas ng bagong bagay, magtanong at pumili ng mga materyales.

Buksan Lunes - Biyernes mula 9:00 am - 5:00 pm

Pribadong Patakaran Patakaran ng Cookie
(Gayundin isang "pag-aaral" para sa UCA 17-50-303)

Ang misyon ng Washington County Tourism Tax Advisory Board (“Tourism Board”) ay gumawa ng mga rekomendasyon sa paggasta ng mga pondong nakolekta mula sa Transient Room Tax (“TRT”) (tulad ng inilarawan sa Utah Code Section 59-12-301) at ang Tourism, Recreation, Cultural, Convention, at Airport Facilities Tax (“TRCC”) (tulad ng inilarawan sa Utah Code Section 59-12-603).

Ang programa sa marketing ng co-op ng Washington County ay nilikha upang tumulong sa pag-secure at pagsuporta sa mga aktibidad na magbibigay ng epekto sa ekonomiya, at pagyamanin ang kalidad ng buhay para sa mga residente.

Mga Takdang Petsa

Ang Tourism Tax Board ay tumatanggap at nagrerepaso ng mga aplikasyon ng co-op mula sa mga Non-Profit na organisasyon dalawang beses bawat taon.

 • Dapat na matanggap ang Round 1 Application nang hindi lalampas sa Pebrero 1.
 • Ang Round 2 Application ay dapat matanggap nang hindi lalampas sa Agosto 1.

Mayroong dalawang uri ng mga application na magagamit. Ang APPLICATION 1 ay para sa Sports & Event Marketing Funding. Ang APPLICATION 2 ay para sa Other Tourism Related Marketing Funding at Sponsorships.

Mga Alituntunin

Ang mga pondo ng TRT at TRCC ay maaari lamang ilaan sa pagpapasulong ng turismo o mga kaugnay na aktibidad o proyekto. Ang mga pondo ng TRT ay ipagkakaloob sa mga kaganapan at mga proyekto sa marketing na direktang bumubuo ng mga gabi sa silid ng hotel o may isa pang nasasabing positibong turismo o epekto sa ekonomiya sa Washington County. Maaari lamang maglaan ng pera ang county kung, sa paghatol ng katawan ng lehislatibo ng county, ang pagpopondo ay mag-aambag sa kaligtasan, kalusugan, kaunlaran, moral na kagalingan, kapayapaan, kaayusan, kaginhawahan, o kaginhawahan ng mga residente ng county, at matugunan ang mga layunin. at mga layunin ng Komisyon ng County.

Mga Kinakailangan sa application

Dapat isumite ng aplikante ang sumusunod:

 • Nakumpleto na Application
 • Patunay ng Katayuan ng Hindi Kita
 • Pangako at patunay ng paggasta ng mga katugmang pondo
 • Mga Sulat ng Suporta mula sa Mga Komunidad / Ahensya Naisagawa
 • marketing Plan
 • Pangkalahatang Pangkalahatang-ideya

Ang pagkabigong ibigay ang kinakailangang impormasyon na ito ay magreresulta sa hindi naproseso ang aplikasyon.

Mga Pamamaraan ng Application (Mga Non-profit na Organisasyon)

 • Ang mga nakumpletong aplikasyon ay nasuri ng isang koponan ng pagsusuri at iniharap sa Lupon ng Turismo.
 • Ang mga Aplikante ay maaaring hilingin na iharap ang kahilingan sa Lupon ng Turismo at / o sa Komisyon ng County ng Washington.
 • Ang mga rekomendasyon ng Board ng Turismo ay iniharap sa County Commission sa isang regular na pulong ng komisyon.
 • Maaaring aprubahan o tanggihan ng Komisyon ng County ang kahilingan sa pagpopondo.
 • Aalamin ang mga Aplikante sa pamamagitan ng email ng pag-apruba o pagtanggi ng kahilingan.

Pamamahagi ng mga Awarded Funds

 • Ang samahan ng kaganapan ay responsable sa kontrata at magbayad para sa anumang mga gastos para sa kaganapan.
 • Ang mga pondo ng co-op ay babayaran sa nag-aaplay na organisasyon kasunod ng kaganapan bilang bayad para sa naaprubahan na paggasta.

Upang simulan ang pagbabayad, ang samahan ng kaganapan ay dapat magbigay ng mga sumusunod:

 • Isang nakumpletong Ulat sa Kaganapan sa Post (template ibinigay ng Tourism Office)
 • Isang invoice na may pagsuporta sa dokumentasyon para sa mga gastos at patunay ng pagtutugma ng mga paggasta
 • Ang kabiguang magbigay ng ulat ng recap at tamang dokumentasyon ng mga gastos ay maaaring magresulta sa mga pondo na hindi iginawad at / o isang pagtanggi sa mga darating na taon.
 • Kung sakaling ang proyekto o kaganapan kung saan hiniling ang mga pondo ay hindi naging materyal, ang mga pondo ay hindi magkakalat. Kung nagkalat na ang mga pondo, kakailanganin silang mabayaran nang buo.
 • Ang mga invoice ay dapat isumite sa loob ng 45 araw pagkatapos ng kaganapan at dapat na natanggap bago ang katapusan ng taon ng kalendaryo para sa kaganapan. Ang mga bayad sa pagho-host ng kaganapan ay maaaring isaalang-alang nang hiwalay.

Para sa impormasyon makipag-ugnayan sa Greater Zion Convention & Tourism Office: tourismfunding@washco.utah.gov 

Paano Isumite ang Iyong Application

Mail o In-Person

 • I-click ang button sa ibaba para i-download ang application.
 • Maaari kang mag-type nang direkta sa PDF, pagkatapos ay i-save ang file sa iyong computer at i-print ito. Bilang karagdagan, maaari mo itong i-print at punan ito sa pamamagitan ng kamay.
 • Mag-mail ka man o maghatid ng aplikasyon nang personal, kakailanganin mong isama ang kasamang dokumentasyon tulad ng nakabalangkas sa itaas.

I-upload ang Iyong Aplikasyon

 • I-click ang button sa ibaba para i-download ang application. Maaari kang mag-type nang direkta sa PDF.
 • Kapag kumpleto na, i-save ang file sa iyong computer.
 • I-click ang button na Mag-upload ng Application sa ibaba. Hihilingin din sa iyo na mag-upload ng kasamang dokumentasyon tulad ng nakabalangkas sa itaas.