Laktawan sa nilalaman
Malaking Sion logo

Sentro ng Impormasyon ng Bisita

Huminto sa aming tanggapan ng Turismo at Center ng Bisita para sa impormasyon tungkol sa St. George, Zion National Park, at iba pang mga atraksyon. Ito ang perpektong unang paghinto para sa mga bisita sa lugar upang makatuklas ng bagong bagay, magtanong at pumili ng mga materyales.

Buksan Lunes - Biyernes mula 9:00 am - 5:00 pm

Pribadong Patakaran Patakaran ng Cookie
Ang Greater Zion Convention & Tourism Co Op Marketing / Sponsorship program ay nilikha upang makatulong na ma-secure at suportahan ang mga aktibidad na makakaapekto sa epekto sa ekonomiya, at pagyamanin ang kalidad ng buhay para sa mga residente.

Ang Board ng Advisoryo sa County ng Turismo ng Washington County ay gumagawa ng mga rekomendasyon sa paggasta ng mga pondo na nakolekta mula sa Transient Room Tax ("TRT") (tulad ng inilarawan sa Utah Code Seksyon 59-12-301) at ang Turismo, Libangan, Kultura, Convention, at Paliparan Buwis sa Pasilidad ("TRCC") (tulad ng inilarawan sa Seksyon ng Code ng Utah 59-12-603).

Ang pondo ng TRT at TRCC ay maaari lamang magamit sa pagpapalawak ng turismo o mga kaugnay na aktibidad o proyekto. Ang county ay maaari lamang naaangkop na pera kung, sa paghatol ng katawan ng pambatasan ng county, ang pondo ay mag-aambag sa kaligtasan, kalusugan, kasaganaan, kagalingan sa moralidad, kapayapaan, kaayusan, ginhawa, o kaginhawaan ng mga residente ng county.

Mga Application sa pagpopondo

Upang isaalang-alang para sa mga pondong ito, dapat isumite ng mga organisasyon ang naaangkop na aplikasyon.

Alamin ang Angkop na Application