برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری
آرم بزرگ صهیون

مرکز اطلاعات بازدید کننده

برای کسب اطلاعات در مورد سنت جورج ، پارک ملی صهیون و سایر جاذبه ها در کنار دفتر گردشگری و مرکز بازدید کنندگان ما توقف کنید. این اولین توقف عالی برای بازدید کنندگان از منطقه برای کشف چیز جدید ، پرسیدن سوال و برداشتن مواد است.

دوشنبه - جمعه از ساعت 9 صبح - 00 بعد از ظهر باز است

خط مشی حفظ حریم خصوصی سیاست کوکی
هنر ورزش: Iconic IRONMAN M-Dot در مجسمه سازی به یادگار مانده است. شهر قرار است در سال 2 میزبان 2021 مسابقه باشد

مجسمه آهنین

میدان دور در Tabernacle و Main Street روز شنبه یک قسمت هنری جدید دریافت کرد ، یکی که به روح ورزش ، خوش بینی هنر و میراث مسابقه سه گانه آیرونمن در جنوب یوتا ادای احترام می کند.

Ironman-Sculpture