برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری
آرم بزرگ صهیون

مرکز اطلاعات بازدید کننده

مرکز بازدیدکنندگان صهیون بزرگ برای هر کسی که علاقه مند به کاوش در شگفتی های طبیعی جنوب غربی یوتا است، ضروری است.

سیاست حفظ حریم خصوصی سیاست کوکی
قایقرانی

گزینه های زیادی برای کایاکینگ در صهیون بزرگ

مشاهده آب بزرگ صهیون واحه بیابانی توسط کایاک. آبهای آرام سه مخزن محلی فرصت مناسبی را برای یک ماجراجویی کایاکی یا ارتباطی با یک کل مردم از مردم فراهم می کند.

ساز و برگهای محلی (در زیر) تمام آنچه شما نیاز دارید را دارند. بنابراین پرواز در داخل یا رانندگی در بدون اینکه نگران کایاک خود باشید. ما آب و کشتی داریم.

https://www.instagram.com/p/Boj7Lb7gKZp/