برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

پیش بینی امروز

آب و هوا در سنت جورج, پارک ملی صهیون، و مناطق اطراف

آب و هوا در سنت جورج

آسمان صاف 36.8 درجه فارنهایت 62.9 درجه فارنهایت 20٪ مایل در ساعت 1.0

آب و هوا در دره طوفان

آسمان صاف 36.8 درجه فارنهایت 61.4 درجه فارنهایت 20٪ مایل در ساعت 1.0

آب و هوا در پارک ملی Sprindale / Zion

آسمان صاف 38.0 درجه فارنهایت 62.1 درجه فارنهایت 20٪ مایل در ساعت 2.0

آب و هوا در آلپ

آسمان صاف 35.7 درجه فارنهایت 59.8 درجه فارنهایت 20٪ مایل در ساعت 7.0

میانگین سالانه

ژانفوریهمارسآوریلممکن استژوئنژوئیهاوتسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
میانگین دما39 درجه44 درجه51 درجه60 درجه68 درجه77 درجه82 درجه82 درجه73 درجه60 درجه48 درجه39 درجه
میانگین بالا53 درجه59 درجه67 درجه76 درجه85 درجه96 درجه101 درجه99 درجه92 درجه80 درجه64 درجه53 درجه
میانگین باران1.1 "1.0 "

1.0
"
0.5 "0.4 "0.2 "0.7
"
0.8 "0.6 "0.7 "0.6 "0.8 "
میانگین برف1.4 "0.7 "0.2 "0.0 "0.0 "0.0 "0.0 "0.0 "0.0 "0.0 "0.3 "0.9 "

مورد علاقه های شما

با کلیک روی نمادهای قلب در سراسر سایت ، موارد مورد علاقه خود را در اینجا پیگیری کنید. آنها ممکن است هنگام برنامه ریزی سفر بعدی شما به صهیون بزرگ ، در کنار هم باشند.

بازگشت به موارد دلخواه

ایمیل مورد علاقه خود را

نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا یک کپی از لیست موارد دلخواه خود را در صندوق ورودی دریافت کنید.

صندوق ورودی خود را برای لیستی از موارد دلخواه خود از Greater Zion بررسی کنید!